Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Archív zmlúv

  Mandátna zmluva
  zmluva o poskytnutí služby VO
  Dom smútku - zmluva o dielo
  Výpis z uznesenia OZ
  Zmluva o bezúročnej pôžičke
  Zmluva o dielo
  Program URBIS - Licenčná zmluva
  Zmluva o elektronickej faktúre
  Altánok a javisko - Zmluva o dielo
  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
  Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
  Rekonštrukcia MK - zmluva s PPA
  Zmluva o úvere č.351
  Zmluva o zmenkovom práve - 351
  zmluva o zriadení záložného práva - 351
  Zmluiva o úvere č.352
  Záložné právo - 352
  zmluva o zmenke 352
  VOP
  Produktové obchodné podmienky
  Dodatok k zmluve o úvere č.351/AU/14
  Sadzobník poplatkov
  Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu
  NATURPACK - zmluva o budúcej zmluve
  Zmluva o dielo - oplotenie cintorína
  Nájomná zmluva - reformovaná cirkev
  Zmluva o nájme pozemku - rímskokatolícka cirkev
  Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
  Rekonštrukcia VO - Zmluva
  Pracovná zmluva
  Pracovná zmluva
  Pracovná zmluva
  Pracovná zmluva
  Ing.Tamás Páll - pracovná zmluva
  Zmluva o dielo
  Kúpns zmluva Eva Zsebiková - Eveteš
  Oprava Materskej školy
  Kúpna zmluva č.0205/3030/2018
  Kúpna zmluva
  Zmluva o audite za rok 2018
  Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
  Kanalizačné odbočky - zmluva o dielo
  projektová dokumentácia na rekonštrokciu vápenného potoka ZD
  Kúpna zmluva
  Kúpna zmluva - dsruhá strana
  Kúpna zmluva - Uznesenie OZ č.27-OZ/2011
  Odpredaj vozidla - kúpna zmluva
  predaj LIAZ
  Kúpna zmluva s f.EKOS PLUS - druhá strana
  Mandátna zmluva
  Zmluva s KÚ
  Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve so SLSP
  Zmluva o zriadení záložného práva
  Zmluva o úvere č.188/AUOC/2012 so SLSP
  KApAR, sro, ZMLUVA O DIELO
  KApAR, sro, ZMLUVA O DIELO
  KApAR, sro, ZMLUVA O DIELO
  REVITALIZÁCIA PÁLENICE - ÚPRAVA NÁDVORIA
  Kúpna zmluva na auto
  Róbert DIE - kúpna zmluva
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
  Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere
  druhá strana zmluvy
  Zmluva o kontokorentnom úvere
  Druhá strana zmluvy 03/048/10
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 2
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 1
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 3
  Zmluva o bežnom účte a používaní internetbankingu
  Zmluva o kontokorentnom úvere
  Zmluva o KTK - druhá strana
  Zmluva o dielo - projekt DORO