SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Adresa úradu:

Hrušov č. 5
049 43  Jablonov nad Turňou

Tel. číslo: 

+421 587 961 522

E-mail:

Kancelária obce: podatelna@obechrusov.sk

Rozloha katastrálneho územia obce: 1.678,93 ha

Rok založenia: okolo 1234

Na obecnom úrade komunikujeme aj v jazyku národnostnej menšiny v ústnom aj písomnom styku.

A kozségi hivatal alkalmazottjai beszélik a kisebbség nyelvét is.