SlovenskýEnglish

Verejné obstarávanie

Obec HRUŠOV 

Obec Hrušov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Telefónny kontakt: +421587961522 
Fakturačné údaje: IČO: 00328308 
DIČ: 2020501428 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 22427582/0200 
Štatutárny zástupca: Gabriel PARTI, starosta obce