SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Obec Hrušov leží v prekrásnom malebnom prostredí, na úpätí Horného vrchu, na území Národného parku Slovenský kras.

Typická vinárska a ovocinárska oblasť, s bohatou históriou. Vyasfaltované poľné cesty ponúkajú možnosť cykloturistiky na blízke a ďaleké okolie, až ku Gombaseckej jaskyniZádielskej doline, na hrad Krásna Hôrka.
Rybníky ponúkajú možnosti pre vášnivých rybárov. Možnosť ochutnávania domácich špecialít.

Obec Hrušov leží pod Soroškou, na rozhraní Silickej planiny a Dolného vrchu. Prvé písomné zmienky o nej sú z roku 1234. Tu vyviera Vápenný potok, ktorý ústi do Turnianskeho potoka.

Obec Hrušov patrí do regiónu Horného Gemera. Rozloha katastra je 1678,93 ha, z toho zastavaných je celkom 44,22 ha. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí od 212 do 577m. Má 345 obyvateľov, z toho je ekonomicky aktívnych približne 160. Miernu prevahu v obyvateľstve majú ženy. V obci je vybudovaný verejný vodovod a je plynofikovaná.
V dohľadnom čase bude vybudovaná aj kanalizácia obce. Zatiaľ je rozpracovaná čistička odpadových vôd a kanalizačná sieť.

Kataster obce leží v Národnom parku Slovenský kras.
Pri obci sa nachádza Hrušovská lesostep s bohatou flórou a faunou, Hrušovská jaskyňa s jedinečnou kvapľovou výzdobou, najkrajšou v Európe, ktorá však nie je sprístupnená verejnosti, ako aj Hrušovské rybníky, kde sa dajú loviť ryby. Kataster obce tvoria vinice, pasienky, lesy a sady. Je tu vynikajúci poľovný a rybársky revír.
Z historických a kultúrnych pamiatok môžeme spomenúť Kaplnku sv.Anny, nachádzajúcu sa v lese nad dedinou, rímskokatolícky a reformovaný kostol ako aj hrob projektanta a staviteľa cesty cez Sorošku Raisa Kristiána.
V obci je vybudovaný kultúrny dom, dom smútku a fontána s pamätníkom padlým v prvej a druhej svetovej vojne.

V lete sa tu dá vykonávať rekreačná turistika po troch vyznačených turistických trasách. Keďže obec leží v kopcovitom teréne, v zime sú tu dobré možnosti na zimné športy.
Pretože je to známa vinárska oblasť, k špecialitám patrí predovšetkým vynikajúce hrušovské víno, no kto raz ochutnal tunajšiu plnenú kapustu, nikdy na ňu nezabudne.
V obci sa nezachovali žiadne ľudové zvyky ani kroj.
Hoci sa v obci pomaly rozvíja aj podnikateľská činnosť, staré remeslá sa nerozvíjajú, ani sa nezachovali.

História obce je veľmi bohatá. Prvá písomná zmienka o nej je zo začiatku trinásteho storočia. V osemnástom storočí už mala svoju pečať a erb, ktoré sa po schválení v heraldickej komisii SR používajú aj v súčasnosti.
Mnohí obyvatelia sú potomkami husitov - svedčia o tom aj niektoré priezviská. Obyvatelia sú na 85 % maďarskej národnosti a asi 15 % je tu obyvateľov slovenskej národnosti. Pomerne významnú časť obyvateľov tvorí rómske etnikum.

V obci je radová zástavba. Cez dedinu preteká regulovaný potok.
Všetci občania sa o svoje okolie starajú a zveľaďujú ho.

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko, ani ordinácia praktického lekára. Obyvatelia môžu využívať zdravotnícke služby susednej obce Jablonov nad Turňou, pre ktorú je spádovou obcou v tejto oblasti. V stredisku sídli, detská ambulancia, obvodný lekár pre dospelých, stomatologická a gynekologická ambulancia.