SlovenskýEnglish

Dokumenty

  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Hrušov
  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
  Predaj nehnuteľného majetku obce Hrušov
  záverečný účet obce za rok 2013
  Bezpečnostný projekt obce
  Rozpočet na roky 2015 - 2017
  Výročná správa obce za rok 2013
  Audítorská správa za rok 2013
  Zápisnica OZ z 23.1.2015
  Zasadanie OZ zo dňa 13.3.2015
  Záverečný účet obce za rok 2014
  Výročná správa obce za rok 2014
  Rozpočet obce Hrušov na roky 2016 - 2018
  Zápisnica zo zasadania OZ 17.8.2015
  Zápisnica zo zasadania OZ 13.10.2015
  Zápisnica zo zasadania OZ v Hrušove zo dňa 5.6.2015
  Zápisnica zo zasadania OZ v Hrušove 14.12.2015
  Zápisnica zo zasadania OZ 21.1.2016l
  Zápisnica zo zasadania OZ 08.4.2016l
  Návrh záverečného účtu obce za rok 2015
  Záverečnýn účet obce za rok 2015
  ROZPOČET NA ROK 2017 - 2019 - NÁVRH
  Zápisnica zo zasadania OZ 14.12.2016
  Audítorská správa za rok 2015
  Auditt 2015
  Kúpna zmluva
  Zápisnica zo zasadania OZ 10,03,2017
  NÁVRH - Záverečný účet obce za rok 2016
  Zápisnica zo 16.zasadania OZ dňa 2.6.2017
  Poplatky vyberané obcou
  Záverečný účer obce za rok 2016
  Zápisnica zo 16.zasadania OZ dňa 22.6.2017
  Bevétel 2017 - 2019
  Kozség gazdalkodása 2016
  Správa audítora za rok 2016
  Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 22.9.2017
  Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020
  PHSR
  Rekonštrukcia MŠ . výzva na predkladanie ponúk
  Predaj majetku obce
  Záverečný účet obce za rok 2017 - návrh
  Zápisnica z 24. zasadania OZ
  Komunálne voľby 2018 - SK
  Választások a helyi onkormanyzati szervekbe 2018
  Komunálne voľby 2018 - informácie
  verejná vyhláška hrušov - vinice
  zoznam zaregistrovaných kandidátov 2018
  Rozpočet obce na roky 2019-20121
  Zápisnica zo zasadania OZ 14.12.2018
  Hlavný kontrolór obce
  úroveň vytriedenia KO za rok 2018