SlovenskýEnglish

Turistika

V obci a jej okolí sa nachádzajú 3 turistické chodníky a cykloturistické trasy. Z hľadiska poznávacej turistiky je atraktívny kostol z druhej polovice14. storočia a usadlosť č. 81, ako prezentácia tradičnej architektúry v obci. V katastri obce sa nachádza Hrušovská jaskyňa, ktorá bola objavená v roku 1978 v najvýchodnejše časti Silickej planiny – pod Soroškou. Prekopaním sa občasným výverom nad vyvieračnou Eveteš, boli v troch horizontoch objavené podzemné chodby a dómy v dĺžke 780 m, so sintrovou výzdobou. V súčasnosti je jaskyňa pre verejnosť uzavretá. Z hľadiska rozvoja cestovného ruchu by bolo významné jej sprístupnenie s vybudovanie príslušnej infraštruktúry. Započatiu uvedených aktivít však bráni prítomnosť ochranného pásma vodárenských zdrojov, nakoľko sa jaskyňa nachádza nad vyvieračkou Eveteš, ktorá je zdrojom pitnej vody pre susednú obec Jablonov nad Turňou. Ďalším prírodným útvarom, atraktívnym z hľadiska rozvoja cestovného ruchu a poznávacej turistiky, je Hrušovská lesostep, ktorá je významnou fytogeografickou lokalitou. Z hľadiska turistického ruchu sú už v súčasnosti využívané Hrušovské rybníky, kde je možné uskutočňovať oddychovú rekreáciu, ale aj aktívny oddych vo forme rybolovu. Potenciálny záujemcovia mojú možnosť ubytovania v tunajšej „Rybárskej chate“.
 
Obec je súčasne dobrým východiskom za poznávacou turistikou. V širšom okolí obce sa nachádza dosiaľ 80 preskúmaných jaskýň a priepastí z ktorých najvýznamnejšie sú aj sprístupnené: jaskyňa DomicaGombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a množstvo iných.

 

Okolie obce ponúka aj bohaté možnosti rozvoja kultúrneho turizmu. Národná kultúrna pamiatka hrad Krásna Hôrka je jednou z najvýznamnejších stavebno-historických pamiatok Gemera. Súčasnú stálu expozíciu tvorí pôvodné zachovalé bytové zariadenie hradu a zbierky rodového múzea, ktoré na hrade už v roku 1910 sprístupnil verejnosti jeho posledný majiteľ Dionýz Andrássy. Mimoriadne zaujímavé je zariadenie hradnej kuchyne, zbierka zbraní a výzbroje ako aj neskorobaroková hradná kaplnka. Ďalšou pamiatkou je MauzóleumAndrássyovcov, ktoré patrí medzi najhodnotnejšie pamiatky secesného umenia na Slovensku, vzniklo v duchu mníchovského staviteľského smeru v roku 1904. Interiér je zdobený viacerými druhmi mramoru pochádzajúcich z celého sveta.

 

V blízkosti sa nachádza aj obrazáreň Andrássyovcov (Krásnohorské Podhradie). Secesnú budovu obrazárne dal postaviť v rokoch 1908-1909 milovník výtvarného umenia Dionýz Andrássy a umiestnil v nej svoju hodnotnú zbierku výtvarných diel.
Severne od Rožňavy sa nachádza obec Betliar, kde možno nájsť jednu z národných kultúrnych pamiatok Slovenska: vzácny kaštieľ Betliar s prírodným parkom. Celý interiér kaštieľa predstavuje expozíciu života šľachty a zoznamuje návštevníkov s úrovňou bytovej architektúry a kultúry 19. storočia. Významná je zbierka umeleckých diel, zachovalý nábytok, zbrane keramika, sklo, porcelán a rôzne kuriozity, ktoré svedčia o zberateľskej vášni bývalých majiteľov kaštieľa. Unikátna je aj knižnica obsahujúca vyše 15.000 zväzkov.
 
Lúčka - ruina stredovekého kostola je voľne prístupná pamiatka na kopci nad obcou Lúčka, 15 km od Rožňavy. Pôvodne ranogotický opevnený kostol z 13. storočia s pravouhlou zaklenutou svätyňou a obdĺžnikovou loďou. Začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia bola ruina kostola zakonzervovaná a obranná veža nanovo zastrešená. V ľudovej tradícii je pamiatka známa ako husitský kostol.