Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

    Mandátna zmluva
    zmluva o poskytnutí služby VO
    Dom smútku - zmluva o dielo
    Výpis z uznesenia OZ
    Zmluva o bezúročnej pôžičke
    Zmluva o dielo
    Program URBIS - Licenčná zmluva
    Zmluva o elektronickej faktúre
    Altánok a javisko - Zmluva o dielo
    Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
    Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
    Rekonštrukcia MK - zmluva s PPA
    Zmluva o úvere č.351
    Zmluva o zmenkovom práve - 351
    zmluva o zriadení záložného práva - 351
    Zmluiva o úvere č.352
    Záložné právo - 352
    zmluva o zmenke 352
    VOP
    Produktové obchodné podmienky
    Dodatok k zmluve o úvere č.351/AU/14
    Sadzobník poplatkov
    Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu
    NATURPACK - zmluva o budúcej zmluve
    Zmluva o dielo - oplotenie cintorína
    Nájomná zmluva - reformovaná cirkev
    Zmluva o nájme pozemku - rímskokatolícka cirkev
    Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
    Rekonštrukcia VO - Zmluva
    Pracovná zmluva
    Pracovná zmluva
    Pracovná zmluva
    Pracovná zmluva
    Ing.Tamás Páll - pracovná zmluva
    Zmluva o dielo
    Kúpns zmluva Eva Zsebiková - Eveteš
    Oprava Materskej školy
    Kúpna zmluva č.0205/3030/2018
    Kúpna zmluva
    Zmluva o audite za rok 2018
    Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
    Kanalizačné odbočky - zmluva o dielo
    projektová dokumentácia na rekonštrokciu vápenného potoka ZD
    Kúpna zmluva
    Kúpna zmluva - dsruhá strana
    Kúpna zmluva - Uznesenie OZ č.27-OZ/2011
    Odpredaj vozidla - kúpna zmluva
    predaj LIAZ
    Kúpna zmluva s f.EKOS PLUS - druhá strana
    Mandátna zmluva
    Zmluva s KÚ
    Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve so SLSP
    Zmluva o zriadení záložného práva
    Zmluva o úvere č.188/AUOC/2012 so SLSP
    KApAR, sro, ZMLUVA O DIELO
    KApAR, sro, ZMLUVA O DIELO
    KApAR, sro, ZMLUVA O DIELO
    REVITALIZÁCIA PÁLENICE - ÚPRAVA NÁDVORIA
    Kúpna zmluva na auto
    Róbert DIE - kúpna zmluva
  Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
    Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere
    druhá strana zmluvy
    Zmluva o kontokorentnom úvere
    Druhá strana zmluvy 03/048/10
    Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 2
    Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 1
    Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 3
    Zmluva o bežnom účte a používaní internetbankingu
    Zmluva o kontokorentnom úvere
    Zmluva o KTK - druhá strana
    Zmluva o dielo - projekt DORO