Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

TURISTICKY ZAUJÍMAVÉ MIESTA | Krásy našej obce

Obec Hrušov leží pod Soroškou, na rozhraní Silickej planiny a Dolného vrchu. Prvé písomné zmienky o nej sú z roku 1234. Tu vyviera Vápenný potok, ktorý ústi do Turnianskeho potoka.

Obec Hrušov patrí do regiónu Horného Gemera. Rozloha katastra je 1678,93 ha, z toho zastavaných je celkom 44,22 ha. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí od 212 do 577m. Má 340 obyvateľov, z toho je ekonomicky aktívnych približne 200. Miernu prevahu v obyvateľstve majú ženy. V obci je vybudovaný verejný vodovod, je plynofikovaná a v dohľadnom čase bude vybudovaná aj kanalizácia obce.
Kataster obce leží v Národnom parku Slovenský kras. Nad  obcou sa nachádza Hrušovská lesostep s bohatou flórou a faunou, Hrušovská jaskyňa s jedinečnou kvapľovou výzdobou, najkrajšou v Európe, ktorá však nie je sprístupnená verejnosti, ako aj Hrušovské rybníky, kde sa dajú loviť ryby. Kataster obce tvoria vinice, pasienky, lesy a sady. Je tu vynikajúci poľovný a rybársky revír.

Z historických a kultúrnych pamiatok môžeme spomenúť Kaplnku sv.Anny, nachádzajúcu sa v lese nad dedinou, rímskokatolícky a reformovaný kostol ako aj hrob projektanta a staviteľa cesty cez Sorošku Raisa Kristiána.
V obci je vybudovaný kultúrny dom, dom smútku a fontána s pamätníkom padlým v prvej a druhej svetovej vojne.

História obce je veľmi bohatá. Prvá písomná zmienka o nej je zo začiatku trinásteho storočia. V osemnástom storočí už mala svoju pečať a erb, ktoré sa po schválení v heraldickej komisii SR používajú aj v súčasnosti.
Mnohí obyvatelia sú potomkami husitov - svedčia o tom aj niektoré priezviská. Obyvatelia sú na 85 % maďarskej národnosti a asi 15 % je tu obyvateľov slovenskej národnosti. Pomerne významnú časť obyvateľov tvorí rómske etnikum.