SlovenskýEnglish

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča/ Tájékoztatás a választópolgárok részére

 20.02.2024

Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.


A választás időpontja
A Szlovák Köztársaság elnökének választása
2024 3. 23. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.
Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a
választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója
2024 4. 6. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.


Zoznam aktualít: