Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

 28.01.2020

Obec Hrušov, 049 43 Hrušov č.5, IČO: 00328308 týmto vyzýva záujemcov o predloženie  cenovej ponuky na požadované predmety  zákazky zadávané postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk. Jedná sa o zákazky:
1. OPRAVA PRIESTOROV KUCHYNE MATERSKEJ ŠKOLY V HRUŠOVE
2. OPRAVA PRIESTOROV  KUCHYNE V KULTÚRNOM DOME V HRUŠOVE.
Obhliadka priestorov je nutná a je možná v pracovných hodinách obce Hrušov.  
Telefónny kontakt: 058/7961522,  0905935621, 0917321487.
Cenové ponuky je potrebné predložiť v zalepenej obálke na každú zákazku zvlášť do termínu :
03.02.2020  do 12,00 hodiny. 
Cenové ponuky predložte poštou na hore uvedenú adresu alebo osobne do kancelárie obce Hrušov.
Výzva na prekladanie cenových ponúk na opravu priestorov kuchýň v Materskej škole Hrušov a v miestnom kultúrnom dome

1 2 >