Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

 08.03.2022

Obec Hrušov, 049 43  Hrušov č.5, IČO:0032308, DIČ: 2020501428 týmto vyzýva záujemcov o predloženie cenovej ponuky na zákazku podávanú postupom podľa § 117 " zákazka s nízkou hodnotou"  zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len "ZVO"  v súlade s výzvou na predkladanie cenovej ponuky na zákazku:

"OPRAVA HROBU RAISZA KERESZTELYA"

Predmet zákazky sa nachádza v katastri obce Hrušov - parc.č. 343/3, kde je možná aj obhliadka. Všetky potrebné informácie získate na telefónnom čísle: 058/7961522 alebo 0905935621. 

Cenové ponuky zasielajte poštou na adresu : OBEC HRUŠOV, 049 43 Hrušov č.5

alebo elektronicky na adresu: podatelna@obechrusov.sk  do 17.marca 2022 do 15,00 hod.

                                                                                                                                                                            Gabriel Parti,  starosta obce

 

                                                                               


1 2 >